Spotkanie w refektarzu

Po wysłuchani mszy świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, mszy która odbyła się u o. Bonifratrów w kościele pw. Piotra i Pawła w Prudniku, w niedzielny wieczór 16 lutego 2020 roku zebraliśmy się w refektarzu na małej przekąsce. Był to owocny wieczór, w którym poznaliśmy się z naszym gospodarzem o. Eugeniuszem, kilka słów o historii miejsca powiedział nasz duszpasterz ks. Sebastian, a my mogliśmy się trochę lepiej poznać i porozmawiać.

Zaproszenie na pielgrzymkę

W dniach 22-23 listopada odbędzie się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2019

W programie pielgrzymki m.in. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Bazylice Jasnogórskiej, tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe i spotkanie formacyjne. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie Akt Zawierzenia Tradycji Łacińskiej.

W pielgrzymce można wziąć udział;

  •  w grupie zorganizowanej
  •  lub indywidualnie
  •   lub duchowo

Wszyscy pielgrzymi proszeni są o zapisanie swojego udziału. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej pielgrzymki, w pierwszej turze do dnia 11 listopada 2019r. Osoby starsze mające problemy z obsługą internetu w drodze wyjątku mogą się zapisać telefonicznie.

Pielgrzymom w grupach zorganizowanych zapewniony jest przejazd autokarowy, ubezpieczenie oraz nocleg. Przewidywany łączny koszt udziału grupie zorganizowanej dla wiernych z Prudnika (transport + nocleg i ubezpieczenie + koszty organizacyjne) wynosi 100 zł.

Wszelkie szczegółowe informacje o pielgrzymce podano na stronie internetowej pielgrzymki – www.tradiclaromontana.pl

Tel. (34) 341-00-21

Dlaczego warto pójść na mszę trydencką?

W każdą niedzielę w Polsce w tysiącach kościołów rozlega się donośny dźwięk dzwonów. Zazwyczaj wystarczy przespacerować się kilkaset metrów, by spełnić nakazany prawem kanonicznym obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. Istnieją jednak grupy osób, które jadą na drugi koniec miasta, a czasami nawet decydują się na podróż przez kilkadziesiąt kilometrów, by wziąć udział w Najświętszej Ofierze sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nie będę tutaj uzasadniać tej postawy w sposób naukowy. Jest wiele książek, w sposób dogłębny analizujących teologię i liturgikę Mszy Świętej, porównujących obie formy rytu. Chciałbym podzielić się z czytelnikami swoimi subiektywnymi argumentami, które sprawiają, że kiedy tylko mogę, staram się wysłuchać Mszy w rycie trydenckim.

Jedną z naturalnych potrzeb każdego człowieka jest pragnienie stabilności. W obecnych czasach mamy jej niestety coraz mniej, otaczający nas świat zmienia się z dnia na dzień w szaleńczym tempie. To co jeszcze niedawno uchodziło za święte lub przynajmniej niepodważalne (np. nierozerwalność małżeństwa) jest teraz kwestionowane i uważane za postawę anachroniczną. W tym opętańczym pędzie za postępem Msza Trydencka, nazywana też czasem Mszą Wszechczasów, wyróżnia się swoją ponadczasową trwałością. Choć zarys jej formy ukształtował się dopiero na początku drugiego millenium chrześcijaństwa (czasy św. Grzegorza Wielkiego), odnajdujemy w jej tekstach zręby modlitw z czasów apostolskich. Cóż to za wspaniałe uczucie wiedzieć, że modlę się w podobny sposób, jak czyniły to pokolenia świętych począwszy od rzymskich męczenników aż do Św. Maksymiliana Kolbe, Św. ojca Pio czy Sługi Bożego Jana Pawła II. Służąc do takiej Mszy mam świadomość, że podobnie służono wielkim kapłanom, takim jak mój patron Św. Jacek czy Św. Jan Vianney.

Stałość Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie jest w żadnym wypadku skostnieniem. Na przestrzeni lat zmieniała się ona wielokrotnie, żeby wspomnieć tylko reformy potrydenckie św. Piusa V czy wprowadzone tuż przed Soborem Watykańskim II korekty bł. Jana XXIII. Zawsze jednak te zmiany były ewolucją a nie rewolucją. Służyły usunięciu zbędnych naleciałości lub dodaniu słów czy obrzędów, mających jeszcze bardziej podkreślić wagę tego, co jest sednem każdej Mszy – zbawczej Ofiary Jezusa Chrystusa. Ryt trydencki niesamowicie mocno dba o sacrum, którym otoczone są najświętsze tajemnice wiary. Stąd mnogość znaków Krzyża, pokłonów, przyklęknięć. Żyjemy w czasach dyktatury równości, ciężko nam zrozumieć to nagromadzenie w rubrykach gestów uniżenia i poddania. W dawnych czasach, epoce królów i książąt, nikomu nie trzeba było przypominać, jak się należy zachowywać w obecności władcy. Za nieuszanowanie majestatu doczesnego pana można było zapłacić głową. Msza jest spotkaniem z Królem Królów i Panem Panów. Kto go nie szanuje i nie czci, temu biada w dniu ostatecznym. Ceną za świętokradztwo może być zbawienie duszy! Liturgia trydencka nie pozwala nam zapomnieć o tej prawdzie.

Niektórzy twierdzą, że Msza Trydencka przez swoje precyzyjne skodyfikowanie jest nudna, schematyczna i nie daję szansy na osobiste spotkanie z Bogiem. Nic bardziej mylnego! Gdy Msza jest sprawowana w sposób uroczysty, z asystą, akolitami i scholą śpiewającą propria gregoriańskie mam świadomość tego, że doświadczam przedsmaku liturgii w której kiedyś mam nadzieję uczestniczyć w Nowym Jeruzalem, mieście zbawionych. Kiedy klęczę w ławce na cichej Mszy czuję się tak, jakbym był tuż pod Krzyżem na Kalwarii. Tam przecież także panowała przenikliwa cisza, a jedynymi zakłócającymi ją byli wrogowie naszego Pana. Cenię sobie także bardzo dowolność co do sposobu słuchania Mszy wg dawnego obrządku. W zależności od nastroju w duszy mogę modlić się w ciszy na kolanach, mogę czytać teksty z Mszalika, takie same jakie recytuje ksiądz przy ołtarzu, mogę wreszcie odpowiadać kapłanowi i recytować ordinaria, podobnie jak to się czyni na Mszy Novus Ordo.

Zachęcam każdego do przyjścia na Mszę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, do osobistego odkrycia jej bogactwa i piękna. Znany konwertyta z XIX wieku, Fryderyk Faber, nazwał ją „najpiękniejszą rzeczą po tej stronie nieba”. Od października 2017 r. takie Msze święte są odprawiane w Prudniku Lesie co miesiąc, o godzinie 17.00, w sanktuarium św. Józefa. Przyjdźcie i zobaczcie, jak wspaniale można chwalić Boga!

Autor: Jacek Sitarczuk, ceremoniarz Środowiska Tradycji Łacińskiej

Inauguracja Mszy Trydenckiej w Prudniku

Inauguracja Mszy Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Prudniku odbyła się w niedzielę 15 października 2017 roku o godz. 17.00 w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku Lesie.

Piękny był to dzień, w którym mogliśmy się spotkać w ciepły październikowy wieczór na Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, potocznie zwanej mszą trydencką, równocześnie przyjmując na łono Kościoła Katolickiego Jadwigę, która otrzymała chrzest święty w nadzwyczajnej formie.

Mszę świętą w intencji dziecka przyjmującego Chrzest Święty odprawił ks. Sebastian Krzyżanowski. We Mszy Świętej uczestniczyło ponad 60 osób.

Całe środowisko tradycjonalistyczne z Prudnika i okolic serdecznie dziękuje księdzu biskupowi Andrzejowi Czai oraz proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła księdzu Stanisławowi Bogaczewiczowi za umożliwienie odprawiania Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w naszym pięknym mieście.

Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejne Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, które odbywać się będą w każdą III niedzielę miesiąca.