Msza trydencka w Prudniku

Katolicy z Prudnika i okolic dzięki uczestniczeniu we Mszy Świętej odprawianej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego mogą modlić się tymi samymi słowami i w ten sam sposób w jaki modlił się Kościół przez wieki. Z wdzięcznością przyjmujemy powrót do Prudnika liturgii odprawianej w dawnej tradycyjnej formie.

Wierni Tradycji Łacińskiej regionu Prudnik

Aktualności

Informujemy, że stale – w każdą niedzielę o godz. 11.00 i we wtorki, środy i czwartki o godz. 18.00 mszę św. trydencką można wysłuchać w Zlatych Horach (ok. 20 km od Prudnika).

http://www.farnost-zlatehory.cz/clanky/bohosluzby


Duszpasterz kręgu prudnickiego

ks. Sebastian Krzyżanowski

Cykl celebracji

W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 17.00

Kalendarium

16.08.20.20 17:00 (niedziela) – wolna intencja

Mapa

Galeria

Sakramenty – chrzest

Śpiew